Fysioterapia 

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

Fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat useimmiten synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen mukanaan tuoman alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen ja neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin.

Laitoksellamme on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiasopimus fysioterapian osalta (yksilöterapia) vuosille 2023-2026. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Lisätietoja saat klikkaamalla sivun alareunassa olevaa Kela -kuvaketta, ottamalla yhteyttä Kelaan tai tarvittaessa voit kysyä lisätietoja myös henkilökunnaltamme.

Meiltä myös lahjakortit fysioterapiaan!

Ota yhteyttä ja kysy lisää fysioterapiasta tai varaa aika hoitoon!

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi

Fysioterapeuttisen tutkimisen ja arvioinnin avulla selvitetään asiakkaan toimintakykyä ja toimintarajoitteita sekä määritellään mahdollisen fysioterapian tarve ja mahdollisuudet. Arviointiin ja tutkimiseen kuuluvat fyysisen suorituskyvyn mittaaminen ja arviointi. Lisäksi tutkimukseen kuuluu asennon ja liikkumisen arviointi sekä asiakkaan kokeman kivun tunnistaminen ja arviointi elämänlaadun ja toimintakyvyn kannalta.

Fysioterapeuttinen tutkiminen on hoidon tärkein alkuvaiheen tehtävä. Fysioterapeuttisessa alkututkimuksessa selvitetään asiakkaan nykyinen toimintakyky haastattelemalla, havainnoimalla sekä tutkimalla asiakkaan toimintakykyä erilaisilla menetelmillä mm. erilaisilla mittareilla. Tämän jälkeen yhdessä asiakkaan / omaisen kanssa laaditaan hoitosuunnitelma, missä huomioidaan asiakkaan sen hetkinen tila, toiveet ja näkemykset hoidon toteutuksesta. Hoitosuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa hoidon edetessä. Hoitosarjan lopussa tehdään aina loppuarviointi, jossa käytetään alkututkimuksessa saatuja tietoja arvioitaessa hoidon vaikuttavuutta.

Kinesioteippaus

Kinesioteippausta käytetään tukiteippauksen tavoin monien tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutuksessa. Kinesioteippaustekniikoiden tavoitteena on tukea elimistön omaa paranemisprosessia mm. edistämällä lymfa- ja verenkiertoa sekä ohjata liikettä ja kehon käyttöä optimaalisemmaksi.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen tutkiminen ja hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on oireyhtymä, jolle luonteenomaista on lyhytkestoinen äkillisiin pään asennonmuutoksiin liittyvä kiertohuimaus.  Oireen aiheuttaa tasapainoelimen kaarikäytävään kulkeutunut kalkkikivimassa. Asentohuimaus diagnosoidaan provokaatiotesteillä. Hoitona ovat spesifit harjoitteet, joiden avulla kaarikäytäviin kertynyt sakka saadaan ohjattua takaisin oikealle paikalleen.

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta

Fysioterapeuttisella ohjauksella ja neuvonnalla pyritään edistämään asiakkaan terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Ohjaus on aina yksilöllistä ja se toteutetaan terapeuttisen harjoittelun yhteydessä tai muun hoidon yhteydessä. Asiakasta kannustetaan itsenäiseen harjoitteluun sekä riskitilanteiden tunnistamiseen. Neuvontaan ja ohjaukseen kuuluvat mm. kotiharjoitteiden ohjaus, tarvittavien apuvälineiden käytön ohjaaminen sekä työtapoja tai tottumuksia koskevaa ergonomiaohjausta.

Fysikaalinen terapia

Fysikaalista terapiaa käytetään manuaalisen terapian täydentävänä hoitomuotona. Näitä hoitomuotoja käytetään lievittämään kipua, lisäämään aineenvaihduntaa sekä lisäämään ja ylläpitämään pehmytkudosten joustavuutta ja rentoutusta.  Tarkoituksenmukainen terapiamuoto valitaan oireen mukaan. Fysikaalisen terapian muotoja ovat sähkö- ja ultraäänihoidot sekä kylmä- ja lämpöhoidot.

Faskiakäsittelyt

Faskiat ovat lihaskalvoja, jotka ympäröivät lihaksia. Niiden tehtävänä on tukea lihasta, jakaa kuormitusta ja ohjata voimia koko elimistöön laajemmalle alueelle. Faskiakäsittely sisältää useita erilaisia käsittelytekniikoita kuten pistekäsittelyä, kalvoliu´utusta ja venyttelyitä. Faskiakäsittely on fysioterapiaa täydentävä manuaalisen terapian hoitomuoto.

Nivelten mobilisointi ja stabilointi

Mobilisoinnilla pyritään lisäämään liikelaajuuksia rauhallisin liikkein koko nivelen liikeradalla tai sen osalla. Stabilointia käytetään esimerkiksi yliliikkuvan nivelen ja sitä ympäröivien kudosten optimaalisen toiminnan palauttamiseen.

MDT / McKenzie -menetelmä

MDT (Mekaaninen Diagnosointi ja Terapia tai Mckenzie -menetelmä) on lääketieteellisesti tutkittu menetelmä, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle omia keinoja hoitaa ja ennaltaehkäistä vaivaansa. Menetelmällä hoidetaan hoidetaan mm. selän välilevyperäisiä kiputiloja (iskias), niskakipuja sekä näistä aiheutuvia säteilykipuja sekä raajakipuja.

Terapian päätavoitteena on poistaa kipu, palauttaa rangan toiminta sekä ehkäistä vaivan uusiutuminen tai progressiivinen paheneminen.

Kivun ja oireiden perusteella asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma, jota hän toteuttaa fysioterapeutin ohjauksessa sekä itsenäisesti. Tietyillä selkärangan asennoilla ja liikkeillä pyritään vaikuttamaan selkärangan asentoon ja näin vähentämään välilevyn aiheuttamaa painetta kipua aistivilta kudoksilta.

Periaatteena on opettaa asiakas hoitamaan itse itsensä, ja minimoimaan uuden episodin vaaratekijät ja selviämään uusiutuvasta selkäkipuepisodistaan omatoimisesti. Lue lisätietoa »

MET-lihasenergiatekniikat

Lihasenergiatekniikoita käytetään erilaisten nivel- ja lihastoimintahäiriöiden korjaamiseen. MET-tekniikassa pyritään löytämään kehonosan toimintahäiriöt palpaation ja erilaisten biomekaniikkaan perustuvien testien avulla. Hoitotekniikassa asiakas suorittaa tietystä alkuasennosta lihasjännityksen määritettyyn suuntaan tietyllä voimakkuudella terapeutin vastustaessa liikettä. Tällä saadaan lisättyä nivelen liikettä ja lievitettyä kipua. MET-tekniikat soveltuvat hyvin myös iäkkäimmille ihmisille.