Fysioterapia 

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista.

Fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat useimmiten synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman, rasituksen tai ikääntymisen mukanaan tuoman alentuneen toimintakyvyn edistämiseen. Terapiaan sisältyy yksilöllisen tarpeen mukaan fysioterapeuttista tutkimusta, arviointeja, ohjausta ja neuvontaa, harjoittelua sekä manuaalista terapiaa. 

Kelan kuntoutus:
Laitoksellamme on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiasopimus fysioterapian osalta (yksilöterapia) vuosille 2023-2026. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Lisätietoja saat klikkaamalla sivun alareunassa olevaa Kela -kuvaketta, ottamalla yhteyttä Kelaan tai tarvittaessa voit kysyä lisätietoja myös henkilökunnaltamme.

Meiltä myös lahjakortit fysioterapiaan!

Ota yhteyttä ja kysy lisää fysioterapiasta tai varaa aika hoitoon!

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi

Fysioterapeuttinen tutkiminen on hoidon tärkein alkuvaiheen tehtävä. Siinä määritellään mahdollisen fysioterapian tarve ja mahdollisuudet.  Alkututkimuksessa selvitetään asiakkaan nykyinen toimintakyky haastattelemalla, havainnoimalla sekä tutkimalla asiakkaan toimintakykyä käyttäen mm. erilaisia mittareita. Lisäksi tutkimukseen kuuluu asennon ja liikkumisen arviointi, asiakkaan kokeman kivun tunnistaminen ja niiden vaikutukset elämänlaadun ja toimintakyvyn kannalta.

Tämän jälkeen yhdessä asiakkaan / omaisen kanssa laaditaan hoitosuunnitelma, missä huomioidaan asiakkaan sen hetkinen tila, toiveet ja näkemykset hoidon toteutuksesta. Hoitosuunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa hoidon edetessä. Hoitosarjan lopussa tehdään aina loppuarviointi, jossa käytetään alkututkimuksessa saatuja tietoja arvioitaessa hoidon vaikuttavuutta.

Kotikäynneillä voidaan myös arvioida asiakkaan toimintaympäristön haasteita ja tehdä suosituksia tarvittavista muutostöistä ja apuvälineistä. 

 

Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta
Fysioterapeuttisella ohjauksella ja neuvonnalla pyritään edistämään asiakkaan terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä. Ohjaus on aina yksilöllistä ja se toteutetaan terapeuttisen harjoittelun yhteydessä tai muun hoidon yhteydessä. Asiakasta kannustetaan itsenäiseen harjoitteluun sekä riskitilanteiden tunnistamiseen. Neuvontaan ja ohjaukseen kuuluvat mm. kotiharjoitteiden ohjaus, tarvittavien apuvälineiden käytön ohjaaminen sekä työtapoja tai tottumuksia koskevaa ergonomiaohjausta.

 

Terapeuttinen harjoittelu
Aktiivinen eli asiakkaan itsensä toteuttama terapeuttinen harjoittelu on yksilöllisesti suunniteltua tavoitteellista toimintaa, jolla voidaan lisätä kehon liikekontrollia, voimaa, liikkuvuutta, kestävyyskuntoa tai tasapainoa. Harjoittelun menetelmät, useus ja vastus määritellään kullekin asiakkaalle hänen mieltymystensä ja käytettävissä olevien resurssiensa mukaan. Kotiharjoitusohjeet saa kirjallisena mukaansa tai sähköpostiin. Useissa kuntoutusprosesseissa aktiivinen harjoittelu on avainasemassa kuntoutuksen onnistumisen saavuttamiseksi. 

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen tutkiminen
ja hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on oireyhtymä, jolle luonteenomaista on lyhytkestoinen äkillisiin pään asennonmuutoksiin liittyvä kiertohuimaus.  Oireen aiheuttaa tasapainoelimen kaarikäytävään sakkautunut neste. Asentohuimaus diagnosoidaan provokaatiotesteillä. Hoitona ovat spesifit harjoitteet, joiden avulla kaarikäytäviin kertynyt sakka saadaan ohjattua takaisin oikealle paikalleen.

Fysikaalinen terapia

Fysikaalista terapiaa käytetään manuaalisen terapian täydentävänä hoitomuotona. Näitä hoitomuotoja käytetään lievittämään kipua, lisäämään aineenvaihduntaa sekä lisäämään ja ylläpitämään pehmytkudosten joustavuutta ja rentoutusta.  Tarkoituksenmukainen terapiamuoto valitaan oireen mukaan. Fysikaalisen terapian muotoja ovat sähkö- ja ultraäänihoidot sekä kylmä- ja lämpöhoidot.

Faskiakäsittelyt

Faskiat ovat lihaskalvoja, jotka ympäröivät lihaksia. Niiden tehtävänä on tukea lihasta, jakaa kuormitusta ja ohjata voimia koko elimistöön laajemmalle alueelle. Faskiakäsittely sisältää useita erilaisia käsittelytekniikoita kuten pistekäsittelyä, kalvoliu´utusta ja -venyttelyitä. Faskiakäsittely on fysioterapiaa täydentävä manuaalisen terapian hoitomuoto.

Kinesioteippaus
Kinesioteippausta käytetään tukiteippauksen tavoin monien tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutuksessa. Kinesioteippaustekniikoiden tavoitteena on mm. tukea elimistön omaa paranemisprosessia edistämällä lymfa- ja verenkiertoa, ohjata liikettä ja kehon käyttöä optimaalisemmaksi tai lievittää kipua.

Nivelten mobilisointi ja stabilointi

Mobilisoinnilla pyritään lisäämään liikelaajuuksia rauhallisin liikkein koko nivelen liikeradalla tai sen osalla. Stabilointia käytetään esimerkiksi yliliikkuvan nivelen ja sitä ympäröivien kudosten optimaalisen toiminnan palauttamiseen. Tämä tapahtuu eimerkiksi liikekontrollia ja lihasvoimaa harjoittamalla tai ulkoisilla tukimenetelmillä.

MDT / McKenzie -menetelmä

MDT (Mekaaninen Diagnosointi ja Terapia tai Mckenzie -menetelmä) on lääketieteellisesti tutkittu menetelmä, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle omia keinoja hoitaa ja ennaltaehkäistä vaivaansa. Menetelmällä hoidetaan hoidetaan mm. selän välilevyperäisiä kiputiloja (iskias), niskakipuja sekä näistä aiheutuvia säteilykipuja sekä raajakipuja.

Terapian päätavoitteena on poistaa kipu, palauttaa rangan toiminta sekä ehkäistä vaivan uusiutuminen tai progressiivinen paheneminen.

Kivun ja oireiden perusteella asiakkaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma, jota hän toteuttaa fysioterapeutin ohjauksessa sekä itsenäisesti. Tietyillä selkärangan asennoilla ja liikkeillä pyritään vaikuttamaan selkärangan asentoon ja näin vähentämään välilevyn aiheuttamaa painetta kipua aistivilta kudoksilta.

Periaatteena on opettaa asiakas hoitamaan itse vaivaansa, minimoimaan vaivan uusiutumisen vaaratekijät ja selviämään niistä omatoimisesti. Lue lisätietoa »

MET-lihasenergiatekniikat

Lihasenergiatekniikoita käytetään erilaisten nivel- ja lihastoimintahäiriöiden korjaamiseen. MET-tekniikassa pyritään löytämään kehonosan toimintahäiriöt palpaation ja erilaisten biomekaniikkaan perustuvien testien avulla. Hoitotekniikassa asiakas suorittaa tietystä alkuasennosta lihasjännityksen määritettyyn suuntaan tietyllä voimakkuudella terapeutin vastustaessa liikettä. Tällä saadaan lisättyä nivelen liikettä ja lievitettyä kipua. MET-tekniikat soveltuvat hyvin myös iäkkäimmille ihmisille.